EPIcentar Sequoia Slatina

EU PROJEKTI GRADA SLATINE

EPIcentar Sequoia Slatina

18/08/2020

Građevinski radovi na projektu EPIcentar Sequoia Slatina u punom jeku – naziru se prvi konkretni obrisi budućeg kompleksa

Iako je ljeto na svom vrhuncu i vrijeme je godišnjih odmora, građevinski radovi u sklopu projekta EPIcentar Sequoia Slatina odvijaju se punom dinamikom. Na gradilištu […]
10/06/2020

II. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave “Opremanje EPIcentra Sequoia” EV. BROJ: 33/20″

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Opremanje EPIcentra Sequoia” EV. BROJ: 33/20″. II. Izmjena […]
01/06/2020

I. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave “Opremanje EPIcentra Sequoia” EV. BROJ: 33/20″

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Opremanje EPIcentra Sequoia” EV. BROJ: 33/20″. I. Izmjena […]
07/05/2020

Otvoreni postupak javne nabave “Opremanje EPIcentra Sequoia” EV. BROJ: 33/20″

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Opremanje EPIcentra Sequoia” EV. BROJ: 33/20″. Dokumentacija nabavi […]
03/04/2020

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Opremanje EPIcentar Sequoia”, ev.br. 33/20.

Grad Slatina je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 120/16) obvezan, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave […]
25/03/2020

Izmjena obavijesti o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE DOKUMENT KLIKOM NA POVEZNICU: Izmjena obavijesti o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave
Skip to content