Projekt EPIcentar Sequoia Slatina – terenski obilazak područja provedbe projekta

Slatina kom i Grad Slatina – Nabava 185 novih spremnika za miješani komunalni otpad
24.11.2020.
Grad Slatina i Stožer CZ osigurali zaštitna sredstva za slatinske obrtnike
26.11.2020.
Slatina kom i Grad Slatina – Nabava 185 novih spremnika za miješani komunalni otpad
24.11.2020.
Grad Slatina i Stožer CZ osigurali zaštitna sredstva za slatinske obrtnike
26.11.2020.

Projekt EPIcentar Sequoia Slatina – terenski obilazak područja provedbe projekta

Vesna Klement predstavnica Grada Slatine kao nositelja projekta EPIcentar Sequoia Slatina i djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije kao partnera na projektu, u pratnji izvođača radova, obavili su terenski obilazak područja provedbe projekta. Projekt se provodi u obuhvatu zaštićenog područja prirode Spomenik parkovne arhitekture Park u Slatini i u neposrednoj blizini pojedinačno zaštićenog stabla golemog mamutovaca.

U Parku u Slatini provedeni su zahvati orezivanja i sječe stabala, a u tijeku je sadnja novih stabala. Golemi mamutovac nalazi se u središtu realizacije ovog projekta, pa je površina njegovog staništa zaštićena ogradom, a zbog potencijalno negativnog utjecaja radova i zahvata u prostoru, prati se stanje stabla. Nakon obilaska područja parka i golemog mamutovca, uslijedio je obilazak građevinskih objekta koji se rekonstruiraju i uređuju projektom.
Projekt je prijavljen na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga ,,Promicanje održivog razvoja prirodne baštine”.
Nositelj projekta je Grad Slatina, a partneri na projektu su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i Turistička zajednica grada Slatine.
(virovitica-nature.hr)

Skip to content