Završeni radovi na izgradnji akumulacijskog jezera Seginac vrijednog oko 10.000.000 kuna

Sakupi, složi i pravilno odloži: Najava edukacija za poljoprivrednike o pravilnom gospodarenju otpadom
03.12.2015.
Održana Večer matematike 2015 u OŠ Eugena Kumičića
03.12.2015.
Sakupi, složi i pravilno odloži: Najava edukacija za poljoprivrednike o pravilnom gospodarenju otpadom
03.12.2015.
Održana Večer matematike 2015 u OŠ Eugena Kumičića
03.12.2015.

Završeni radovi na izgradnji akumulacijskog jezera Seginac vrijednog oko 10.000.000 kuna

Ovih dana završeni su radovi na izgradnji akumulacije Seginac, površine više od 30 hektara, koja se nalazi na području općine Čačinci i grada Orahovice. Na vodotoku Seginac izgrađena je pregrada i akumulacija sa svrhom zadržavanja ili akumuliranja vode uzvodno od pregrade, odnosno kontrole velikih voda unutar sliva i sprječavanje poplava nizinskog dijela.
Akumulacija, čija je osnovna svrha obrana od poplava, potopiti će tzv. Pištanački pašnjak (između Donje Pištane Grad Orahovica i Bukvika, općina Čačinci). Izgradnjom akumulacije Seginac, općina Čačinci biti će sigurna od bujičnih voda s Papuka. Procijenjena vrijednost ove investicije Hrvatskih voda iznosi oko 10.000.000,00 kuna.
– Naša općina i sve općine nizvodno riješit će se problema do kojih dolazi za vrijeme kišnih dana te ćemo konačno biti sigurni od jednog dijela bujičnih voda s Papuka. Također, dobit ćemo i jedan veliki turistički potencijal. Od ostalih namjena može se očekivati navodnjavanje, sport i rekreacija… – rekao je načelnik općine Čačinci Mirko Mališ.
Inače, na području Virovitičko-podravske županije u srpnju ove godine otvorena je i akumulacija Slanac na području grada Slatine.  Akumulacija Slanac također će biti višenamjenska – osim osnovne svrhe, koristit će se i za sportske, turističke i rekreativne sadržaje. (www.vpz.hr)

Skip to content