Ugovorena izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Slatini

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Slatino, zaželi III!”
26.04.2024.
Javni natječaj za prodaju građevinske parcele u Ul. F. Kuhača u Slatini – k.č.br. 5500/21 u k.o. P. Slatina
29.04.2024.
Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Slatino, zaželi III!”
26.04.2024.
Javni natječaj za prodaju građevinske parcele u Ul. F. Kuhača u Slatini – k.č.br. 5500/21 u k.o. P. Slatina
29.04.2024.

Ugovorena izgradnja reciklažnog dvorišta u gradu Slatini

Danas (ponedjeljak) su u Gradskoj upravi Grada Slatine zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Ilija Nikolić i vlasnik Hodroving građevinarstva iz Virovitice, Zvonko Šantić, potpisali ugovor o izgradnji reciklažnog dvorišta  u Slatini. Cijena radova postignuta u otvorenom postupku javne nabave iznosi 810.568,13 eura (s PDV-om).

Planirani rok izvođenja radova je 10 mjeseci i dodatna 2 mjeseca za dobivanje uporabne dozvole te primopredaju radova.

Na početku sastanka Zvonko Šantić je upoznao obnašatelja dužnosti gradonačelnika i nazočne suradnike s dugogodišnjim iskustvom u izgradnji različitih infrastrukturnih objekata, kao i reciklažnih dvorišta te izrazio planiranu namjeru da najveći dio projekta dovrši do konca ove godine tako da se početkom iduće godine može obaviti tehnički pregled i primopredaja objekta.

Sastanku su nazočili privremeni pročelnik Upravnog odjela za razvoj Marin Kokorić, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje Vesna Klement, v.d. ravnatelja GRASA Jurica Culej te voditelj operative u Hidrovingu Vanja Golub.

Radovi se izvode temeljem građevinske dozvole i glavnog projekta izrađenog po projektnom uredu IPZ UNiprojekt Terra d.o.o. Zagreb, a površina obuhvaćena planiranim zahvatom iznosi 4.762 m2. Tu su smješteni radni plato za manipulativne svrhe, kontejneri i oprema za prikupljanje reciklabilnog otpada, te montažni objekt za zaposlene, nadstrešnica za strojeve i natkriveni montažni boksovi za krupniji izdvojeni otpad, a preostali dio su zelene površine s visokim i niskim zasadima.

Ovaj projekt se provodi uz financiranje iz NPOO-a iz komponente 1. Gospodarstvo – Program „Uspostava reciklažnih dvorišta“ koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a provedbeno tijelo je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Odobrena bespovratna sredstva iznose 680.874,36 eura, a krajnji rok provedbe projekta sa svim plaćanjima je do 4. lipnja 2025. godine.

Grad Slatina je projekt kandidirao uz pomoć Gradske razvojne agencije Slatine, koja nastavlja i dalje s praćenjem provedbe projekta i osigurava promociju i vidljivost projekta.

(www.radioslatina.hr)

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“

Skip to content