Slatina priprema najsnažniji razvojni ciklus u svojoj povijesti

U sklopu projekta „Istina o pobjednicima 2020.“ HVIDR-a Slatina uredila prostor ispred spomen obilježja u Parku 136. slatinske brigade i kod Križa mučenika na gradskom groblju
26/05/2020
U Slatini otvoren 4. HRVATSKI TRIENNALE KERAMIKE
29/05/2020

Slatina priprema najsnažniji razvojni ciklus u svojoj povijesti

Poslovni tjednik Lider u svom prilogu Lider investistok od 22. svibnja 2020., među brojnim zanimljivim temama objavio je i prilog o razvojnom ciklusu Slatine koji prenosimo u cijelosti.


 

 

GRAD SLATINA IMA VELIKE RAZVOJNE POTENCIJALE KOJI SE MOGU AKTIVIRATI U IDUĆIH PET DO SEDAM GODINA. UKUPNA VRIJEDNOST PREDLOŽENIH PROJEKATA ODRŽIVOG RAZVOJA IZNOSILA BI OD 550 DO 700 MILIJUNA KUNA, A UZ INVESTICIJE GRADA OČEKUJE SE I NOVI VAL PRIVATNIH ULAGANJA

 


Grad Slatina postavio je strateške ciljeve za preokretanje negativnih trendova. Temelj za njihovo ostvarenje jest Plan održivog razvoja grada Slatine od 2020. do 2027. u kojem je analizom utvrđeno da uz trenutačne razvojne manjkove grad ima i velike razvojne potencijale koji se mogu aktivirati u sljedećem razdoblju.
Istaknuta je potreba ubrzavanja ekonomskog razvitka i otvaranja kvalitetnih  radnih mjesta, na što će utjecati i veliki razvojni potencijali, od prirodnih resursa, kulturno-povijesne baštine, industrijskog nasljeđa do povoljnoga prometnog položaja, te relativno razvijena komunalna infrastruktura. Ukupna vrijednost predloženih razvojnih projekata koje bi Grad pokretao do 2027. iznosila bi od 550 do 700 milijuna kuna, a uz investicije Grada kao jedinice lokalne samouprave (JLS) očekuje se i novi val privatnih ulaganja domaćih i inozemnih ulagača. Tako bi u idućih pet do sedam godina grad mogao ostvariti novi razvojni ciklus koji bi bio najsnažniji u njegovoj povijesti.

Poticanje investicija

Poticanje investicija u poduzetničke zone jedan je od glavnih slatinskih prioriteta. Grad je razvio sedam poduzetničkih zona na oko 175 hektara građevinskog zemljišta. Programom mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada za 2020. poduzetnicima se nudi kupnja zemljišta po povlaštenoj najnižoj cijeni od jedne kune po četvornome metru te oslobođenje od plaćanja komunalne naknade i plaćanja komunalnog doprinosa. Grad iz godine u godinu u svom proračunu povećava planirana sredstva namijenjena Programu razvoja malog i srednjeg poduzetništva, pa tako nizom mjera poput subvencioniranja troškova poslovanja, nabave opreme i drugoga želi ojačati konkurentnost poduzetnika na tržištu, potaknuti razvoj i promicati poduzetničku infrastrukturu, povećati ulaganja poduzetnika i istodobno poticati rast zaposlenosti, poboljšati uvjete za financiranje poduzetnika te podignuti razinu poduzetničkih znanja i vještina.
Za ostvarivanje postavljenih strateških ciljeva Grad iskorištava i mogućnosti financiranja iz fondova Europske unije.
Tako je potpisan ugovor za projekt ‘Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu poduzetničke zone Turbina 2 u Slatini’ u vrijednosti od 15,55 milijuna, kuna od čega Europska unija sufinancira 9,7 milijuna kuna.

Projektom će se sagraditi prometnice koje nedostaju, nogostupi i javna rasvjeta te će se urediti  krajobraz. Dodjelom nepovratnih sredstava za projekt  ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina’ riješit će se kompletna odvodnja grada Slatine i prigradskih naselja gradnjom novoga kanalizacijskog sustava i rekonstrukcijom postojećeg sustava.

Pomoć fondova EU

Ukupna je procijenjena vrijednost toga najvrjednijeg projekta na gradskom području 266,557.455,25 kuna, pri čemu je iznos nepovratnih sredstava 152,538.642,78 kuna. Iskorištavanjem europskih fondova Grad Slatina ulaže i u turističku infrastrukturu. Tako je sufinanciran projekt ‘EPIcentar Sequoia Slatina’, jedan od najvećih i najvažnijih projekata u gradu. Njegova je vrijednost 20,7 milijuna kuna, od čega su nepovratna sredstva 16,5 milijuna kuna. Revitalizacijom zaštićene prirodne baštine, njezinom zaštitom i uvođenjem mjera njezina očuvanja povećat će se atraktivnost područja i vrednovati prirodna baština te će se stvoriti preduvjeti za razvoj kontinentalnog turizma. Kako bi se stvorili kapaciteti za što dulje zadržavanje posjetitelja i stvaranje višednevne ponude, otvorit će se novi smještajni kapaciteti u gradu. Grad kontinuiranim radom želi osigurati kvalitetne i suvremene uvjete za poželjan život u Slatini dinamičnim razvojem gospodarstva i komunalne, socijalne, zdravstvene, obrazovne te kulturne infrastrukture.


DINAMIČNIM RAZVOJEM GOSPODARSTVA I KOMUNALNE, SOCIJALNE, ZDRAVSTVENE, OBRAZOVNE TE KULTURNE INFRASTRUKTURE SLATINA ŽELI OSIGURATI KVALITETENE I SUVREMENE UVJETE ZA POŽELJAN ŽIVOT