Sanja Bošnjak predsjednica Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije

Jan Mojzeš i Lorena Novković osvojili prva mjesta na glazbenom natjecanju u Samoboru
17.02.2016.
Održana završna konferencija projekta Pomoć “nevidljivim” građanima
18.02.2016.

Sanja Bošnjak predsjednica Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo na razini Županije kao jedinice područne samouprave osnovano odlukom župana od 28. listopada 2015., a u svom sastavu ima 27 članova i njihovih zamjenika. Osnivanje Partnerskog vijeća od velike je važnosti za provedbu Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i nezaobilazno je tijelo u izradi i donošenju Županijske razvojne strategije, ali i izvršavanju drugih zadaća određenih zakonom.

U Virovitici je održana Konstituirajuća sjednica partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije. Za predsjednicu Partnerskog vijeća izabrana je Sanja Bošnjak, a za njenog zamjenika Ivica Horvat iz virovitičke Plave tvornice.

Na sjednici su predloženi članovi i zamjenici članova Partnerskog vijeća Kontitnentalne Hrvatske, a oni su: 1. Sanja Bošnjak (član), 2. Zdravko Dijaković (zamjenik člana), 3. Emina Kovač (član), 4. Anita Rastija (zamjenica člana), 5. Ivica Kirin (član), 6. Ivan Roštaš (zamjenik člana), 7. Ivica Horvat (član), 8. Igor Tomljanović (zamjenik člana).

Partnersko vijeće osniva se kao savjetodavno tijelo koje će sudjelovati u izradi i donošenju Županijske razvojne strategije, utvrđivanju prioriteta razvoja na području Županije, predlaganju strateških projekata važnih za razvoj Županije te njihove provedbe i praćenja. Partnersko vijeće za područje županije sastavlja se sukladno načelu ravnomjerne predstavljenosti partnera pri čemu ni jedan sektor ne smije imati natpolovičnu većinu članova u vijeću za razdoblje donošenja Županijske razvojne strategije kao i sukladno rodnoj ravnopravnosti. (www.vpz.hr)

no images were found

Skip to content