Pripreme LAG-a Marinianis za IPARD natječaj

Projekt VPŽ za izgradnju sirane pomaže očuvanju farmi i ruralnog prostora
01.10.2013.
Potpisani ugovori sa stanarima Poduzetničkog inkubatora VPŽ
02.10.2013.
Projekt VPŽ za izgradnju sirane pomaže očuvanju farmi i ruralnog prostora
01.10.2013.
Potpisani ugovori sa stanarima Poduzetničkog inkubatora VPŽ
02.10.2013.

Pripreme LAG-a Marinianis za IPARD natječaj

U dvorani Hrvatskog doma u Slatini održane su sjednice Upravnog odbora i Skupštine Lokalne akcijske grupe Marinianis. Na skupštini su donesene odluke o izmjeni Statuta i Strategije slatinskog LAG-a, a izabrani su i novi članovi Upravnog odbora. Povod izmjenama Statuta i Strategije je nominacija na IPARD natječaj, za mjeru 202 i prilagođavanje uvjetima koji su postavljeni kako bi se ostvarila sredstva iz istog. Članovi Upravnog odbora donijeli su odluku o preoblikovanju upravljačke strukture članova. Nova Upravljačka struktura ima veći broj zastupljenih žena, više od 40 posto, osoba mlađih od 29 godina, te predstavnika gospodarskog i kulturnog sektora.

Među ciljevima LAG-a nalaze se poboljšanje kvalitete života na području njegova djelovanja, jačanje sposobnosti održavanja broja stanovnika, skladan i komplementaran razvoj urbanih i ruralnih područja. Također među ciljeve ulazi i zaštita prirodnog okoliša, prirodnih resursa i njihov održivi razvoj, kao i integracija i izjednačavanje mogućnosti skupina u nepovoljnom položaju, kao što su početnici na tržištu rada, nezaposleni, nisko obrazovani…Djelovanjem LAG-a Marinianis želi se osigurati održivi društveni i gospodarski razvoj kroz bolju iskorištenost prirodnih resursa, te povećanje snage zajednice obrazovanjem i kapitaliziranjem lokalnog znanja. (icv.hr)

Skip to content