Poziv za podnošenje Prijedloga programa za ostvarivanje financijske potpore

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje financijske potpore
18.04.2013.
JAVNO NADMETANJE za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.

Poziv za podnošenje Prijedloga programa za ostvarivanje financijske potpore

Poziv za podnošenje Prijedloga programa za ostvarivanje financijske potpore iz Proračuna Grada Slatine za 2010. godinu.

Svoje prijedloge programa možete slati do 31. siječnja 2010. godine. Molimo Vas da prijavi pristupite pažljivo i napravite dobru procjenu potrebnih sredstava, kako bismo mogli napraviti što kvalitetniju procjenu proračunskih stavki za 2010. godinu i na taj način kvalitetno financijski pratiti aktivnosti udruga na transparentan način.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIčKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA
URED GRADONAčELNIKA
ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPćE POSLOVE

KLASA: 024-03/10-01/1
URBROJ: 2189/02-03/2-10-1
Slatina, 7. siječnja 2010.

-Udrugama građana-

Poziv

Preuzmi PDF…

PREDMET:Poziv za podnošenje Prijedloga programa za ostvarivanje financijske potpore iz Proračuna Grada Slatine za 2010. godinu

Poštovani,

u privitku predstavljamo Vam Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje financijske potpore iz Proračuna Grada Slatine za 2010. godinu.
Prijedlozi Programa moraju biti prijavljeni na predstavljenim Vam Obrascima (za svaki program posebni obrazac).

Molimo Vas da obrazac popunite na sljedeći način:
Opći podaci o udruzi unesite opće podatke o udruzi kao i program rada. Izvedene ili započete aktivnosti do 31. prosinca 2009.
Opišite sve aktivnosti koje ste završili ili započeli do današnjeg dana, s posebnim naglaskom na natječaje za sredstva izvan gradskog proračuna (navedite čak i odbijene zamolbe).
Planirane redovne aktivnosti u 2010.
Opišite sve redovne aktivnosti koje planirate u 2010. godini. Redovne aktivnosti su održavanje Skupštine, sastanaka, proba, odlazak na putovanja i slično. Kapitalne investicije (npr. nabava odijela za članove, nabava računala i sl. nemojte navoditi ovdje, već pod Planirane programme u 2010.
Planirani programi u 2010.
Sumarno popišite sve programe koje planirate u idućoj godini, a za svaki program popunite zaseban obrazac koji se nalazi kao Dodatak 1 dokumenta. Programe složite po prioritetu, jer će u slučaju da se neki program odbija, biti odbijeni prvo programi sa dna liste. Programi su i sve kapitalne investicije.
Dodatna pomoć koju očekujete od Grada Slatine
Navedite na koji način vam Grad može pomoći u realizaciji programa, a da to nisu isključivo financijska sredstva (npr. prostor i sl.)

Molimo Vas da prijavi pristupite pažljivo i napravite dobru procjenu potrebnih sredstava, kako bismo mogli napraviti što kvalitetniju procjenu proračunskih stavki za 2010. godinu i na taj način kvalitetno financijski pratiti aktivnosti udruga na transparentan način.

Svoje prijedloge programa možete slati do 31. siječnja 2010. godine na adresu:

Ured gradonačelnika
Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove
Trg svetog Josipa 10
33520 Slatina.

S poštovanjem

VODITELJ ODSJEKA
Krešimir Štimac

Skip to content