Poziv vlasnicima nekretnina na području Grada Slatine

NK Slatina uvjerljivo do titule na turniru gradskih klubova
31/07/2017
U najavi natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala koji je oštećen uslijed šteta nastalih elementarnom nepogodom
01/08/2017

Poziv vlasnicima nekretnina na području Grada Slatine

Poziv posjednicima nekretnina na području Grada Slatine na dostavu podataka o nekretninama

Na temelju Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) na području Republike Hrvatske od 1. siječnja 2018. godine uvodi se POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor.

Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta koje je oporezivo.

S obzirom na to da su sve jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se posjednici – vlasnici i korisnici nekretnina na području Grada Slatine da Gradu Slatini dostave svoje podatke tj. podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama koje posjeduju na području Grada Slatine i to: u prvom roku do 15. rujna 2017. godine, a najkasnije do 31. listopada 2017. godine.

Svi potrebni obrasci za prijavu nekretnina bit će cijelo vrijeme dostupni na internetskoj stranici Grada Slatine  www.slatina.hr/prijava-poreza-nekretnine/ , a  mogu se preuzeti i u Pisarnici Grada Slatine.

Ispunjeni i potpisani obrasci dostavljaju se na jedan od sljedećih načina:

-osobno, predajom u pisarnici Grada Slatine, ili putem pošte, na adresu Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, ili elektroničkim putem na e-mail adresu: poreznanekretnine@slatina.hr ili putem web aplikacije na poveznici http://www.pne.hr/prijava-nekretnine-obrazac/slatina-241

Preporuka je prijavu podnijeti putem web aplikacije, jer na taj način podnositelj dobiva potvrdu o predanom obrascu.

Za dodatne informacije i upute te pomoć u popunjavanju obrazaca možete se obratiti:

-telefonski,  na  brojeve:  033  551  357  ili  033  492  212;  elektroničkim  putem,  na  e-mail adresu: poreznanekretnine@slatina.hr  ili osobno u Gradskoj upravi Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba 2, radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Grad Slatina

 

Skip to content