Poziv vlasnicima nekretnina na području Grada Slatine

NK Slatina uvjerljivo do titule na turniru gradskih klubova
31.07.2017.
U najavi natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala koji je oštećen uslijed šteta nastalih elementarnom nepogodom
01.08.2017.

Poziv vlasnicima nekretnina na području Grada Slatine

Poziv posjednicima nekretnina na području Grada Slatine na dostavu podataka o nekretninama

Na temelju Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) na području Republike Hrvatske od 1. siječnja 2018. godine uvodi se POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor.

Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta koje je oporezivo.

S obzirom na to da su sve jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se posjednici – vlasnici i korisnici nekretnina na području Grada Slatine da Gradu Slatini dostave svoje podatke tj. podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama koje posjeduju na području Grada Slatine i to: u prvom roku do 15. rujna 2017. godine, a najkasnije do 31. listopada 2017. godine.

Svi potrebni obrasci za prijavu nekretnina bit će cijelo vrijeme dostupni na internetskoj stranici Grada Slatine  www.slatina.hr/prijava-poreza-nekretnine/ , a  mogu se preuzeti i u Pisarnici Grada Slatine.

Ispunjeni i potpisani obrasci dostavljaju se na jedan od sljedećih načina:

-osobno, predajom u pisarnici Grada Slatine, ili putem pošte, na adresu Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, ili elektroničkim putem na e-mail adresu: poreznanekretnine@slatina.hr ili putem web aplikacije na poveznici http://www.pne.hr/prijava-nekretnine-obrazac/slatina-241

Preporuka je prijavu podnijeti putem web aplikacije, jer na taj način podnositelj dobiva potvrdu o predanom obrascu.

Za dodatne informacije i upute te pomoć u popunjavanju obrazaca možete se obratiti:

-telefonski,  na  brojeve:  033  551  357  ili  033  492  212;  elektroničkim  putem,  na  e-mail adresu: poreznanekretnine@slatina.hr  ili osobno u Gradskoj upravi Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba 2, radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Grad Slatina

 

Skip to content