Javno nadmetanje za prodaju građevinskih čestica na području grada Slatine

Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“
04.10.2013.
Prodaju poslovnih i uredskih prostora u zgradi starog kotara u Slatini
04.10.2013.
Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Trnovača“
04.10.2013.
Prodaju poslovnih i uredskih prostora u zgradi starog kotara u Slatini
04.10.2013.

Javno nadmetanje za prodaju građevinskih čestica na području grada Slatine

Na prodaju su  građevinske čestice  u vlasništvu Grada Slatine,  i to kako slijedi:

 

1) k.č. broj 63/1, k.o. Sladojevci, površine 3345 m2, upisano u z.k.ul.broj 2, katastarska kultura pašnjak, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Sladojevci, prodaje se po početnoj cijeni od 50.175,00 kn,

2) kč. broj 1051, k.o. Medinci, površine 2887 m2, upisano u z.k.ul. broj 848, katastarska kultura livada, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Senkovac, prodaje se po početnoj cijeni od 43.305,00 kn.

Preuzmi PDF…

Skip to content