Objavljeni natječaji za financiranje rada udruga građana i sportskih udruga s područja Grada Slatine u 2018. godini

Otvoreno Javno nadmetanje za prodaju građevinskih parcela u PZ Turbina 2 u 2018.
08.01.2018.
Savjetovanje s javnošću u vezi načina pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Slatine
10.01.2018.

Objavljeni natječaji za financiranje rada udruga građana i sportskih udruga s područja Grada Slatine u 2018. godini

Skip to content