Otvoreno javno nadmetanje za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Turbina 1 Slatina

Javno nadmetanje za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Turbina 2 Slatina u 2016. godini
30.06.2016.
Gradonačelnik Roštaš održao sastanak sa koordinacijom udruga proizašlih iz Domovinskog rata
01.07.2016.
Javno nadmetanje za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Turbina 2 Slatina u 2016. godini
30.06.2016.
Gradonačelnik Roštaš održao sastanak sa koordinacijom udruga proizašlih iz Domovinskog rata
01.07.2016.

Otvoreno javno nadmetanje za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Turbina 1 Slatina

Grad Slatina na temelju članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj: 6/09., 6/12. i 6/14.), Odluke Gradskog vijeća Grada Slatine od 15. lipnja 2016. godine, te Odluke gradonačelnika Grada Slatine  od 27. lipnja 2016. godine,  oglašava Otvoreno javno nadmetanje za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Turbina 1  Slatina u 2016. godini. Otvoreno javno nadmetanje održat će se  putem prikupljanja pisanih ponuda:

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Turbina 1

Skip to content