Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19

U tijeku pripreme za Festival mladih slatinskih talenata 2019. godine. – Festival 23. kolovoza
19.08.2019.
Pogledajte kompletan program obilježavanja Dana grada Slatine 2019.
21.08.2019.
U tijeku pripreme za Festival mladih slatinskih talenata 2019. godine. – Festival 23. kolovoza
19.08.2019.
Pogledajte kompletan program obilježavanja Dana grada Slatine 2019.
21.08.2019.

Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19″.

Dokumentacija nabavi dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske kao i na poveznici ispod.

Skip to content