Otvoreni postupak javne nabave „Usluga izrade glavnog projekta za pribavljanje građevinske dozvole za rekonstrukciju upravne zgrade Grada Slatine” EV. BROJ: 30/19

Cjelodnevnim programom u Slatini proslavljen Međunarodni praznika rada 1. svibnja
02.05.2019.
Načelnici pet općina potpisivanjem ugovora potvrdili sufinanciranje oftalmološke ambulante u Slatini
02.05.2019.

Otvoreni postupak javne nabave „Usluga izrade glavnog projekta za pribavljanje građevinske dozvole za rekonstrukciju upravne zgrade Grada Slatine” EV. BROJ: 30/19

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Usluga izrade glavnog projekta za pribavljanje građevinske dozvole za rekonstrukciju upravne zgrade Grada Slatine” EV. BROJ: 30/19″.

Dokumentacija za nadmetanje dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave kao i na poveznici ispod.

 

 

Skip to content