Osnivačka Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, predsjednica Lahorka Weiss

Potpisani ugovori za kupnju nekretnina
09.05.2013.
VPŽ potpisala Sporazum Lokalnog partnerstva za zapošljavanje
09.05.2013.
Potpisani ugovori za kupnju nekretnina
09.05.2013.
VPŽ potpisala Sporazum Lokalnog partnerstva za zapošljavanje
09.05.2013.

Osnivačka Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, predsjednica Lahorka Weiss

U maloj vijećnici Virovitičko-podravske županije, uz nazočnost, između ostalih, virovitičko-podravskog župana Tomislava Tolušića, gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina, održana je osnivačka sjednica Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Za predsjednicu je izabrana Lahorka Weiss (Hrvatski zavod za zapošljavanje Područne služba Virovitica), dok su njezini zamjenici Sanja Bošnjak (VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i Igor Andrović (Virovitičko-podravska županija).

Ostali članovi Upravnog odbora su predstavnici: Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Virovitica, Hrvatske obrtničke komore Područne obrtničke komore Virovitičko-podravske županije i Razvojne agencije Sjever DAN. Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje je tijelo za pripremu strategije razvoja ljudskih potencijala na županijskoj razini, koja je sukladna županijskoj razvojnoj strategiji. Ono je tijelo koje osigurava sudjelovanje dionika u procesu planiranja i provedbe politike razvoja ljudskih potencijala.

Doprinositi će na području stvaranja, razvoja, programiranja i praćenja dokumenata razvoja ljudskih potencijala, županijskih programa i projekata. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje će osnažiti kapacitete programiranja i provedbe unutar područja razvoja ljudskih potencijala. Naime, lokalna dimenzija u politikama zapošljavanja čini sastavni dio Europskih smjernica zapošljavanja unutar okvira Europske strategije zapošljavanja te je stoga partnerski pristup na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini postao horizontalni prioritet u Uredbi Europskog socijalnog fonda (ESF-a).

Uredba prepušta zemljama članicama da same kreiraju i provode regionalnu i lokalnu komponentu unutar vlastitih operativnih programa za razvoj ljudskih potencijala. Na temelju Europske strategije zapošljavanja, Hrvatska je donijela niz relevantnih strateških dokumenata kao što su Operativni program za razvoj ljudskih potencijala za razdoblje 2007.-2009., Zajednički memorandum o prioritetima politike zapošljavanja Republike Hrvatske te Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja (2009-2010) u kojima se ističe važnost uspostave lokalnih partnerstava s ciljem povezivanja lokalne uprave, poslodavaca, sindikata, obrazovnih ustanova, civilnog sektora i ostalih relevantnih institucija u svrhu kreiranja regionalnih politika zapošljavanja, unaprjeđivanja razmjene informacija i poticanja zajedničkih aktivnosti vezanih za razvijanje lokalnih tržišta rada.

Lokalna partnerstva su jedan su od ključnih pokretača lokalnog razvoja. U procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, vrlo je značajan partnerski pristup fondovima EU. Budućnost korištenja sredstava europskih strukturnih fondova, osobito Europskog socijalnog fonda, pretpostavlja regionalni pristup u razvoju ljudskih potencijala te strateško planiranje koje uključuje sve relevantne dionike na regionalnom tržištu rada, odgovarajući apsorpcijski kapacitet te učinkovitu provedbu prioriteta u skladu s Operativnim programom za razvoj ljudskih potencijala.

Skip to content