Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinske parcele u Ul. A. Kovačića u Slatini – k.č.br. 4362/3 u k.o P. Slatina

I. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje Centra za sprječavanje i upravljanje rizicima Slatina”, ev.br. 82/23.
15.01.2024.
Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2024. godinu
16.01.2024.
I. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje Centra za sprječavanje i upravljanje rizicima Slatina”, ev.br. 82/23.
15.01.2024.
Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2024. godinu
16.01.2024.

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinske parcele u Ul. A. Kovačića u Slatini – k.č.br. 4362/3 u k.o P. Slatina

Skip to content