Javno nadmetanje za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
Javno nadmetanje za zakup poslovnog prostora u Mjesnom domu Vladimira Nazora, u Slatini
18.04.2013.

Odluka o imenovanju popisivača

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIčKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj  2011. godine u  Virovitičko-podravskoj županiji
KLASA:953-02/10-01/01
UR.BROJ: 2189/1-04/1-11-15
Virovitica, 25.ožujak  2011.
Na temelju članka 34. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj  2011. godine ( NN RH  br. 92/10.) Povjerenstvo za provedbu popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.godine u Virovitičko-podravskoj županiji, na 6. sjednici održanoj  25. ožujka 2011. godine  donosi ODLUKU

Odluka o imenovanju popisivača

Skip to content