Savjetovanje s javnošću u vezi načina pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Slatine

Objavljeni natječaji za financiranje rada udruga građana i sportskih udruga s područja Grada Slatine u 2018. godini
09/01/2018
JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u zgradi Hrvatskog doma u Slatini za rad vijeća nacionalne manjine i udruga
11/01/2018

Savjetovanje s javnošću u vezi načina pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Slatine

Skip to content