Savjetovanje s javnošću u vezi načina pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Slatine

Skip to content