Obavijest o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine na k.č.br. 4340/2 u k.o. Podravska Slatina

Skip to content