Grad Slatina novim mjerama pomaže slatinskim poduzetnicima uslijed pandemije Covid-19
30.11.2020.
Nakon sanacije most na Javorici između ulica Lipa i Milke Trnine pušten u promet
01.12.2020.

Obavijest o prodaji građevinskih parcela u PZ Turbina 3

Grad Slatina prodao je u postupku javnog natječaja, KLASA:  940-02/20-01/1,  URBROJ: 2189/02-04-02/03-20-2 od  3. veljače 2020.  godine,  građevinske parcele u vlasništvu Grada Slatine, smještene  u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini, a upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Virovitici, Zemljišnoknjižnog odjela Slatina u  k.o. Podravska Slatina.

Na natječaju su prodane sljedeće parcele:

Prodaja je izvršena pod uvjetom realizacije investicijskog projekta kupca u roku od tri (3) godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ako kupci ne ispune tu obvezu u roku, kupoprodajni ugovor se smatra raskinutim (po samom zakonu), a građevinsko zemljište sa svim onim što se na njemu nalazi vraća se u vlasništvo i posjed Grada, bez prava kupca na povrat jamčevine i bilo kakve naknade za uložena sredstva ili pretrpljenu štetu.  Također, za slučaj da kupac protivno ugovoru bez prethodne pisane suglasnosti Grada otuđi zemljište prije isteka roka od 5 (pet) godina (na koji rok je ugovorena zabrana otuđenja), dužan je Gradu jednokratno isplatiti ugovornu kaznu. A sve dok investicijski projekt ne bude realiziran (tj. stavljen u funkciju po dobivanju uporabne dozvole), kupac ne može kupljenu parcelu opteretiti teretima bez prethodne pisane suglasnosti Grada.

Tri od šest prodanih parcela (k.č.br. 1506/99, 1506/100 i 1506/101) prodane su po povlaštenoj kupoprodajnoj cijeni prema mjeri 1.1. („Kupnja zemljišta u poduzetničkim zonama  po povlaštenoj cijeni zemljišta“) iz Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine (Službeni glasnik, broj 3/19).

Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

Skip to content