Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Slatine

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine
16.07.2020.
Obavijest o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar“, Slatina
16.07.2020.

Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Slatine

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Upravni odjel za razvoj Grada Slatine, kao Nositelj izrade objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLATINE

Gradsko vijeće Grada Slatine donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 9/20).

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:

Skip to content