Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine

Grad Slatina prodao tri čestice u PZ Turbina 3
16.07.2020.
Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Slatine
16.07.2020.
Grad Slatina prodao tri čestice u PZ Turbina 3
16.07.2020.
Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Slatine
16.07.2020.

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Upravni odjel za razvoj Grada Slatine, kao Nositelj izrade objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SLATINE

Gradsko vijeće Grada Slatine donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 9/20).

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:

Skip to content