Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za dodjelom državnih stipendija

Javno nadmetanje za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
Javni poziv – POPIS STANOVNIŠTVA 2011
18.04.2013.
Javno nadmetanje za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
Javni poziv – POPIS STANOVNIŠTVA 2011
18.04.2013.

Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za dodjelom državnih stipendija

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u suradnji sa svim visokim učilištima u RH (sveučilištima, veleučilištima i visokim školama) raspisalo je natječaj  za dodjelu državnih stipendija za 2011. godinu redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija te dijela naknada za školarine za poslijediplomski studij studentima s invaliditetom. Ministarstvo će dodijeliti za 2011. godinu ukupno 2.200 državnih stipendija u sljedećim kategorijama:

A -za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija; D-1 – redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona i mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona.

E – redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijega imovinskog stanja.

P – studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.
Mjesečni iznos državnih stipendija je 500,00 kuna za studente koji žive s roditeljima, 700,00 kuna za studente koji žive u studentskom domu i 800,00 kuna za studente koji su smješteni u privatnom smještaju, a prima se tijekom cijele kalendarske godine, te se zadržava za cijeli tijek upisanog studijskog programa (preddiplomskog sveučilišnog studija, diplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija, uz uvjet urednog obavljanja svih studijskih obveza).
Tekst natječaja, Pravila i kriteriji, Upute za studente te obrasci za prijavu mogu se od 6. prosinca 2010. godine pronaći na internetskoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (www.mzos.hr). Prijave na natječaj za dodjelu državnih stipendija šalju se na adresu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb), isključivo poštom, od 6. prosinca 2010. do zaključno 15. siječnja 2011. Objava rezultata natječaja planira se krajem veljače 2011. godine.

Sukladno dogovoru Ministarstva i Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu (koju je osnovala Vlada RH posredstvom MZOŠ-a) natječaj za ostale kategorije državnih stipendija (B- za redovite studente koji studiraju studijske programe za zanimanja koja se vode kao deficitarna pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, I-stipendije za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija s invaliditetom, G-stipendije za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija koji su do punoljetnosti bili u udomiteljskim obiteljima ili domovima za djecu, C-stipendije za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija, koji će se obavezati na rad, po završetku studija, na otocima ili područjima od posebne državne skrbi, stipendije za studente, pripadnike romske nacionalne manjine) raspisat će Zaklada sredinom mjeseca prosinca 2010. godine. (detaljnije informacije mogu se pronaći na sljedećoj Internet adresi www.nzpuss.hr). Očekuje se da će Zaklada raspisati natječaj za dodjelu oko 800 stipendija u navedenim kategorijama.

Skip to content