Javni poziv Zajednice športskih udruga za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2016. godinu

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2016. godinu
05.02.2016.
Počela realizacija projekta e-Škole u Osnovnoj školi Eugena Kumičića u Slatini
06.02.2016.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2016. godinu
05.02.2016.
Počela realizacija projekta e-Škole u Osnovnoj školi Eugena Kumičića u Slatini
06.02.2016.

Javni poziv Zajednice športskih udruga za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2016. godinu

Zajednica športskih udruga Slatine u suradnji s Gradom Slatina, a u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2016. godinu, dana 05. veljače 2016. godine objavljuje Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2016. godinu.
Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na telefon tajnika Zajednice športskih udruga 098-9833-285, ili svoje upite pošaljite na mail gradska.uprava@slatina.hr. odakle će biti proslijeđeni na Zajednicu športskih udruga Grada Slatine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

  1. Tekst javnog poziva
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac za prijavu – OPS
  4. Obrazac_proracuna_sport_2016_PRS
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o partnerstvu

 

Skip to content