Javni poziv za poticanje samozapošljavanja mladih osoba podizanjem nasada jagoda na području VPŽ

Gradonačelnik Slatine s poduzetnicima u posjeti Burgenlandu (Gradišće)
09.05.2013.
I ove godine Virovitičko-podravska županija u potpunosti financira troškove otvaranje novih obrta
09.05.2013.
Gradonačelnik Slatine s poduzetnicima u posjeti Burgenlandu (Gradišće)
09.05.2013.
I ove godine Virovitičko-podravska županija u potpunosti financira troškove otvaranje novih obrta
09.05.2013.

Javni poziv za poticanje samozapošljavanja mladih osoba podizanjem nasada jagoda na području VPŽ

Župan Virovitičko-podravske županije, Tomislav Tolušić, na temelju članka 36. Statuta Virovitičko – podravske županije („Službeni glasnik“ broj 8/01, 1/07, 6/09, 10/09 i 03/10) i članka 12. Odluke o poticanju samozapošljavanja mladih osoba podizanjem nasada jagoda na području Virovitičko-podravske županije, Klasa: 311-01/11-01/07, Ur.broj: 2189/1-03/4-11-01, objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na bespovratnu potporu temeljem Odluke o poticanju samozapošljavanja mladih osoba podizanjem nasada jagoda na području Virovitičko-podravske županije za 2011. godinu.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Virovitičko-podravske županije u cilju poticanja samozapošljavanja mladih osoba podizanjem nasada jagoda na području Virovitičko-podravske županije. Korisnici bespovratnih sredstava po ovom projektu su isključivo mlade nezaposlene osobe do 40 godina koje imaju prebivalište na području Virovitičko-podravske županije. Virovitičko-podravska županija će kroz poticajnu mjeru podizanja nasada jagoda poticati samozapošljavanje nezaposlenih osoba na način da će korisnicima potpore nabaviti: sadnice jagoda (najviše 2.000,00 sadnica po korisniku); foliju (proporcionalno potrebama dodijeljene količine sadnica); crijeva za navodnjavanje (proporcionalno potrebama dodijeljene količine sadnica). Pravo na potporu ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na propisanom obrascu Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo). Obrazac zahtjeva oznake PZSPNJ/2011 (potpora za samozapošljavanje podizanjem nasada jagoda/2011). Obradu te provjeru priložene dokumentacije zaprimljenih zahtjeva za dodjelu županijske potpore vrši Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu, a odluku o dodjeli temeljem prijedloga nadležnog upravnog tijela donosi župan. Da bi bili prihvatljivi za dodjelu županijske potpore podnositelji zahtjeva moraju udovoljavati sljedećim uvjetima: da se na Zavodu za zapošljavanje vode kao nezaposlene osobe; da posjeduju vlastito zemljište ili da imaju zemljište u zakupu (najmu) za najmanje sljedeće 3 godine sa mogućnošću navodnjavanja. Obrazac zahtjeva i druga propisana dokumentacija koja čini njegov sastavni dio (Prilog 1. i 2.) kao i cjelokupan tekst ovog Javnog poziva dostupni su u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije, Trg Lj.Patačića 1, 33000 Virovitica, kao i na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici „Natječaji“

Skip to content