I ove godine Virovitičko-podravska županija u potpunosti financira troškove otvaranje novih obrta

Javni poziv za poticanje samozapošljavanja mladih osoba podizanjem nasada jagoda na području VPŽ
09.05.2013.
Virovitičko-podravska županija za proizvođače duhana predlaže povlaštenu cijenu plina
09.05.2013.
Javni poziv za poticanje samozapošljavanja mladih osoba podizanjem nasada jagoda na području VPŽ
09.05.2013.
Virovitičko-podravska županija za proizvođače duhana predlaže povlaštenu cijenu plina
09.05.2013.

I ove godine Virovitičko-podravska županija u potpunosti financira troškove otvaranje novih obrta

Virovitičko-podravski župan, Tomislav Tolušić, donio je Odluku o novčanoj potpori za otvaranje obrta u 2011. godini. Navedenom Odlukom, utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu potporu pokrića administrativnih troškova upisa obrta u obrtni registar. Potpora je bespovratna. Pod administrativnim troškovima u smislu ove Odluke podrazumijevaju se: troškovi upravne pristojbe; troškovi obrtnice i troškovi utvrđivanja minimalno tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti po posebnim propisima (administrativni troškovi).

Pravo na pokriće troškova iz ove Odluke imaju osobe koje na području Virovitičko-podravske županije registriraju obrt u Obrtni registar nadležnog registarskog tijela. Pravo na potporu može se ostvariti samo jednom u tekućoj godini, a korisnik koji temeljem ove Odluke ostvari pravo na potporu, isto više ne može ostvariti narednih pet (5) godina. Pravo na novčanu potporu ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije. Cjelokupan tekst navedene Odluke može se pronaći na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici „Natječaji“ ili na sljedećem linku (http://www.vpz.hr/whole.php?id=546).

Skip to content