Javna nabava – “Usluga izrade glavnog projekta za pribavljanje građevinske dozvole za EPI Centar SEQUOIA Slatina”

Sutra (4. rujna) u Četekovcu komemoracija žrtvama Čojluga, Četekovca i Balinaca
03.09.2018.
U Gradskoj knjižnici i čitaonici održana večer poezije „Slatinski pjesnici svome Gradu“
04.09.2018.

Javna nabava – “Usluga izrade glavnog projekta za pribavljanje građevinske dozvole za EPI Centar SEQUOIA Slatina”

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi , provodi otvoreni postupak javne nabave ev.br. 67/18., „Usluga izrade glavnog projekta za pribavljanje građevinske dozvole za EPI Centar SEQUOIA Slatina -REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA I POVRŠINA U SKLOPU REVITALIZACIJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE”.

Dokumentacija za nadmetanje dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave kao i na poveznici ispod.

 

Skip to content