Javna nabava – “Uređenje Dječjeg vrtića Zeko Slatina i izgradnja dječjeg igrališta – Ponovljeni postupak”

Predstavnici DND Slatina, Hana i Tara u Čazmi na Smotri dječjeg stvaralaštva
22.10.2018.
Otvoreni postupak javne nabave ev.br. 77/18., „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima”
24.10.2018.
Predstavnici DND Slatina, Hana i Tara u Čazmi na Smotri dječjeg stvaralaštva
22.10.2018.
Otvoreni postupak javne nabave ev.br. 77/18., „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima”
24.10.2018.

Javna nabava – “Uređenje Dječjeg vrtića Zeko Slatina i izgradnja dječjeg igrališta – Ponovljeni postupak”

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi , provodi otvoreni postupak javne nabave ev.br. 75/18., „Uređenje Dječjeg vrtića Zeko Slatina i izgradnja dječjeg igrališta – Ponovljeni postupak”.

Dokumentacija o nabavi dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave kao i na poveznici ispod.

Skip to content