Javna nabava – izmjena: “Usluga izrade glavnog projekta za pribavljanje građevinske dozvole za EPI Centar SEQUOIA Slatina”

Javna nabava – “Uređenje Dječjeg vrtića Zeko Slatina i izgradnja dječjeg igrališta”
18.09.2018.
Slatina ove godine odradila dva puta „Zelenu čistku“
18.09.2018.
Javna nabava – “Uređenje Dječjeg vrtića Zeko Slatina i izgradnja dječjeg igrališta”
18.09.2018.
Slatina ove godine odradila dva puta „Zelenu čistku“
18.09.2018.

Javna nabava – izmjena: “Usluga izrade glavnog projekta za pribavljanje građevinske dozvole za EPI Centar SEQUOIA Slatina”

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi , provodi otvoreni postupak javne nabave ev.br. 67/18., „Usluga izrade glavnog projekta za pribavljanje građevinske dozvole za EPI Centar SEQUOIA Slatina -REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA I POVRŠINA U SKLOPU REVITALIZACIJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE”.

Dokumentacija za nadmetanje dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave kao i na poveznici ispod.

 

Skip to content