II. Izmjena dokumentacije – Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19.

UDVDR Ogranak Slatina 15. rujna organizira tradicionalnu Slatinsku fišijadu
10/09/2019
Obitelj akademika Viktora Žmegača posjetila Slatinu – kćer i sin preuzeli očevu Povelju počasnog građanina Grada Slatine
11/09/2019

II. Izmjena dokumentacije – Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19″.

II. Izmijenjena Dokumentacija nabavi dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske kao i na poveznici ispod.

Skip to content