Virovitičko-podravska županija za proizvođače duhana predlaže povlaštenu cijenu plina

I ove godine Virovitičko-podravska županija u potpunosti financira troškove otvaranje novih obrta
09.05.2013.
Za projekte na području Virovitičko-podravske županije – 10 milijuna kuna sredstava FZOEU-a
09.05.2013.
I ove godine Virovitičko-podravska županija u potpunosti financira troškove otvaranje novih obrta
09.05.2013.
Za projekte na području Virovitičko-podravske županije – 10 milijuna kuna sredstava FZOEU-a
09.05.2013.

Virovitičko-podravska županija za proizvođače duhana predlaže povlaštenu cijenu plina

Potaknut razgovorima sa proizvođačima duhana Virovitičko-podravski župan Tomislav Tolušić, uputio je prijedlog Vladi Republike Hrvatske u kojem stoji da bi kao posebna potpora proizvodnji duhana bilo nužno izjednačiti proizvođače duhana u pogledu plaćanja cijene plina, na način da im cijena plina bude identična cijeni plina u dobavi koja vrijedi za domaćinstva ili za proizvođače osigurati povlaštenu cijenu. Virovitičko-podravska županija poljoprivredni kraj u kojem je uzgoj duhana tradicionalna gospodarska grana kojem se intenzivno bavi preko 800 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na cca 4.300 ha,

a vrijednost ove proizvodnje iznosi 160 milijuna kuna, uz naglasak da se u Virovitičko-podravskoj županiji proizvodi preko 90 posto duhana tipa svjetla viržinija. Na ovu proizvodnju direktno ili indirektno vezno je preko 5.000 stanovnika, a u Županiji se nalaze i dva proizvodna pogona za preradu duhana gdje je zaposleno preko 300 radnika što samo po sebi govori o važnosti ove proizvodnje za cijelu Županiju.

Među problemima s kojima se susreću poljoprivredni proizvođači duhana posebnom važnošću ističu se troškovi proizvodnje koji su iz godine u godinu sve veći, a među njima i troškovi energenata, prije svega plina koji se kao gorivo koristi u tehnologiji sušenja sirovog duhana. Većina sušara koriste kao gorivo plin kojeg proizvođači u dobavi plaćaju po cijeni – tarifi koja vrijedi za industriju, a ne po cijeni koja vrijedi za domaćinstva čime se uvećavaju troškovi proizvodnje što s druge strane dovodi do slabije konkurentnosti domaće proizvodnje. U troškovima duhanske proizvodnje plin sudjeluje sa oko 32 posto, a u 2010.godini cijena plina porasla je za 60 posto, pa je tako za domaćinstvo cijena plina 2,34 kn/m3, a za industriju je 3,06 kn/m3, te po toj cijeni, dakle kao za industrijske potrošače, plin plaćaju proizvođači duhana. Korištenje plina kao energenta od strane proizvođača duhana odvija uz ljetnim mjesecima kada ionako pada proizvodnja plina u domaćinstvima koja ovaj energent pretežito koriste za grijanje, a napominje se da je prosječna potrošnja OPG oko 15 tisuća m3 plina što se količinski može smatrati potrošnjom domaćinstva. Župan izražava nadu da će nadležne državne institucije imati razumijevanja za ovaj prijedlog, te u razgovoru sa čelnicima HERE omogućiti drugačiju regulaciju i obračun cijene plina za duhanska gospodarstva, što bi bilo od velikog interesa kako za Županiju, tako i velikog broja proizvođača duhana i njihovih udruga koje djeluju na području županije.

Skip to content