Predsjednik Gradskog vijeća Robertino Repić sazvao 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slatine

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Slatina predstavljena nova knjiga autorice Gordane Radaković
09.12.2016.
Agroduhan dobitnik “Zlatne kune”- u kategoriji srednjih društava je najbolje poduzeće na razini županije za 2015. godinu
09.12.2016.

Predsjednik Gradskog vijeća Robertino Repić sazvao 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slatine

Predsjednik Gradskog vijeća Robertino Repić  sazvao je  21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slatine koja će se održati u četvrtak 15. prosinca s početkom u 15,30 sati.

Sjednica će se održati prema slijedećem Dnevnom redu:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 22. studenog 2016. godine,,
 2.  Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 22. studenog do 15. prosinca 2016. godine, 
 3. Aktualni sat,
 4. Razmatranje i usvajanje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu,
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Slatine za razdoblje 2017. – 2019. godine,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Slatine,
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2016. godini,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2016. godini,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2016. godinu
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2016. godinu i Projekcija Proračuna za 2017. i 2018. godinu,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2017. godini,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2017. godini,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2017. godini,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2017. godini
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2017. godinu:
  • a) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
  • b) Program javnih potreba u području demografije, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite,
  • c) Program javnih potreba u djelatnostima kulture,
  • d) Program javnih potreba u športu,
  • e) Program javnih potreba u vatrogastvu i ostalim općim društvenim djelatnostima,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Slatine za 2017. godinu i Projekcija Proračuna za 2018. i 2019. godinu,
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2017. godinu
 19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja na području Grada Slatine za projekt „Rekonstrukcija ceste za Golenić“,
 20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o upućivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Slatine
 21. Pitanja i prijedlozi.

 

Skip to content