Predsjednik Gradskog vijeća Robertino Repić sazvao 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slatine

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Slatina predstavljena nova knjiga autorice Gordane Radaković
09/12/2016
Agroduhan dobitnik “Zlatne kune”- u kategoriji srednjih društava je najbolje poduzeće na razini županije za 2015. godinu
09/12/2016

Predsjednik Gradskog vijeća Robertino Repić sazvao 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slatine

Predsjednik Gradskog vijeća Robertino Repić  sazvao je  21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slatine koja će se održati u četvrtak 15. prosinca s početkom u 15,30 sati.

Sjednica će se održati prema slijedećem Dnevnom redu:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 22. studenog 2016. godine,,
 2.  Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 22. studenog do 15. prosinca 2016. godine, 
 3. Aktualni sat,
 4. Razmatranje i usvajanje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu,
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Slatine za razdoblje 2017. – 2019. godine,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Slatine,
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2016. godini,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2016. godini,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2016. godinu
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2016. godinu i Projekcija Proračuna za 2017. i 2018. godinu,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2017. godini,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2017. godini,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2017. godini,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2017. godini
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2017. godinu:
  • a) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
  • b) Program javnih potreba u području demografije, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite,
  • c) Program javnih potreba u djelatnostima kulture,
  • d) Program javnih potreba u športu,
  • e) Program javnih potreba u vatrogastvu i ostalim općim društvenim djelatnostima,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Slatine za 2017. godinu i Projekcija Proračuna za 2018. i 2019. godinu,
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2017. godinu
 19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja na području Grada Slatine za projekt „Rekonstrukcija ceste za Golenić“,
 20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o upućivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Slatine
 21. Pitanja i prijedlozi.

 

Skip to content