Za slatinske ulice brine desetak strojeva i tridesetak ljudi

Na slatinskom skijalištu Tominac gosti iz cijele Slavonije
29.01.2014.
U 39 godina Klub liječenih alkoholičara Slatina spasio više od 1.100 obitelji
29.01.2014.
Na slatinskom skijalištu Tominac gosti iz cijele Slavonije
29.01.2014.
U 39 godina Klub liječenih alkoholičara Slatina spasio više od 1.100 obitelji
29.01.2014.

Za slatinske ulice brine desetak strojeva i tridesetak ljudi

Prema ugovoru s Gradom Slatinom tvrtka Slatina KOM zadužena je za održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa i parkirališta na području grada i prigradskih naselja. Na poslovima održavanja angažirano je desetak strojeva i tridesetak djelatnika koji ručno čiste, te pokrivaju više od 100 kilometara prometnica. Do sada je utrošeno oko 13 tona soli i oko 45 kubnih metara agregata za posipanje. Prema riječima direktora Slatina KOM-a Dragutina Vuka materijala za održavanje ima dovoljno, a ljudstvo i strojevi su spremni te predstojeće oborine ne bi trebale predstavljati problem. (icv.hr)

Skip to content