VPŽ prijavila projekt za razvoj ruralnog turizma uz bivšu Gutmanovu prugu

Održan sastanak koordinacije LAG-ova VPŽ
20.03.2014.
Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada ”Radosavci”
20.03.2014.

VPŽ prijavila projekt za razvoj ruralnog turizma uz bivšu Gutmanovu prugu

Virovitičko-podravska županija prijavila je u svojstvu nositelja projektnu ideju „Valorizacija industrijske, kulturne i prirodne baštine sa ciljem doprinošenja održivom razvoju ruralnog turizma uz Gutmanovu prugu“. Projekt je prijavljen na 2. poziv za tehničku pomoć projektima u okviru Dunavske strategije.

Projektna ideja osmišljena je u suradnji sa partnerima na projektu, Gradom Belišćem i Gradom Szentlorincom. Realizacijom projekta u slijedećih četiri godine rekonstruiralo bi se 10 industrijskih građevina, 10 etno kuća, revitalizirala bi se 3 sportsko-rekreacijska centra, 4 povijesna parka sa bogatom florom te jedan rudnik. Sve navedeno bi postalo dio nove turističke ponude tzv. Gutmannove rute koja bi pružala izniman doživljaj industrijskih, kulturnih i prirodnih bogatstava našeg kraja.

Projekt bi se provodio na području Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i mađarske Baranya županije. Takozvana Gutmannova ruta, na području naše županije, prolazi kroz naselja Voćin, Čačinci, Slatina, Čađavica, Zdenci i Orahovica.

Ukoliko bi se projektna ideja uspješno ocijenila prvi koraci bi bili izrada studije izvedivosti, cost benefit analize te projektne prijave na EU natječaje. (vpz.hr)

Skip to content