VPŽ jedan je od partnera na projektu prijavljenom na program EU DAPHNE

Slatina uskoro dobiva Udrugu vinara
29.10.2013.
Marulke predstavljaju Virovitičko-podravsku županiju na poluzavršnici
30.10.2013.
Slatina uskoro dobiva Udrugu vinara
29.10.2013.
Marulke predstavljaju Virovitičko-podravsku županiju na poluzavršnici
30.10.2013.

VPŽ jedan je od partnera na projektu prijavljenom na program EU DAPHNE

Virovitičko-podravska županija jedan je od 7 partnera iz Italije, Španjolske, Grčke i Irske koji su zajednički prijavili projekt na program EU DAPHNE a koji se odnosi na prevenciju i edukaciju protiv vršnjačkog nasilja među djecom i mladima. Projekt je to koji bi se provodio u suradnji s županijskim osnovnim i srednjim školama 24 mjeseca, ukupne vrijednosti 592.936 Eura, a Europska unija financira 80% bespovratnim sredstvima odnosno 470.684 Eura. Projektnu prijavu koordinirao je Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Virovitičko-podravske županije. (vpz.hr)

Skip to content