VII. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19.

Izmjena dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave „Izgradnja kolno-pješačkog mosta u Gornjem Miholjcu” EV. BROJ: 84/19.
21/10/2019
U sklopu „Jesenskog domjenka“ delegacija iz Tirola svečano uručila Društvu „Naša djeca“ Slatina donirano vozilo
22/10/2019

VII. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19″.

VII. Izmjenjena Dokumentacija nabavi dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske kao i na poveznici ispod.