Vidra u 10 dana sudjelovala u prijavi čak 10 projekata

Održana sjednica Vijeća učenika VPŽ
22.09.2014.
Objavljen Vodič za program Erasmus+
22.09.2014.
Održana sjednica Vijeća učenika VPŽ
22.09.2014.
Objavljen Vodič za program Erasmus+
22.09.2014.

Vidra u 10 dana sudjelovala u prijavi čak 10 projekata

Razvojna agencija VIDRA pomogla je prijavu 10 projekata na 3 natječaja

Tijekom ljetnih mjeseci djelatnici Službe za pripremu i provedbu projekata Razvojne agencije VIDRA, zajedno sa prijaviteljima projekata, radili su na pripremi prijava i prikupljanju dokumentacije za 10 projekata koji su tijekom rujna prijavljeni na 3 različita natječaja.

U suradnji sa školama s područja Virovitičko-podravske županije na natječaj „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II“ prijavljeno je čak pet projekata. Tehnička škola Virovitica prijavila je projekt Priključi se na Sunce, a Strukovna škola Virovitica projekt Postani poduzetnik budućnosti – budi E-poduzetnik. Škola – multimedijski centar projekt je čiji je prijavitelj Srednja škola Marka Marulića Slatina. Industrijsko-obrtnička škola Slatina prijavila je projekt pod nazivom Kišnica – neiskorištena tekućina, dok je Industrijsko-obrtnička škola Virovitica prijavila projekt Poboljšanjem kurikuluma obrtničkih programa do veće zapošljivosti učenika. Bitno je istaknuti da sve škole imaju i partnere koji jednako kao i prijavitelji očekuju uspješnu ocjenu prijavljenih projekata. Ukupna vrijednost ovih projekata veća je od 8 milijuna kuna.

Na natječaj „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza III“ uz tehničku pomoć Razvojne agencije VIDRA, prijavitelji navedeni u nastavku su u suradnji s partnerima prijavili ukupno četiri projekta. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Slatina koji trenutno na području općina Voćin, Mikleuš, Čađavica, Sopje, Nova Bukovica i Grada Slatine provodi projekt Za bolje sutra i život kakav zaslužuju na ovaj natječaj prijavio je nastavak tog projekta. Udruga PRO VITA 4 + prijavila je projekt Mentorstvom do socijalne uključenosti, a Društvo multiple skleroze Virovitičko-podravske županije prijavitelj je projekta Pomoć za bolji život. Udruga invalida rada Virovitica također je podnijela prijavu za projekt naziva Znanjem do boljeg života. Vrijednost ovih projekata veća je od 4 milijuna kuna.

Oba spomenuta natječaja financiraju se iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. Iznos bespovratnih sredstava, ukoliko projekti budu pozitivno ocijenjeni, je 100%, što znači da će prihvatljivi troškovi biti u potpunosti financirani iz Europskog socijalnog fonda.

Osim na natječaje financirane iz sredstava Europske unije poslana je i jedna prijava na „Natječaj za prijavu za ostvarivanje institucionalne podrške Nacionalne zaklade kroz Pilot-program u 2014. godini“ koji financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva: Prijavitelj projekta projekta Nadom u budućnost, vrijednog 50.000 kuna, je Udruga roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti „Naša nada“ Slatina. (ravidra.hr)

Skip to content