VI. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19.

VIII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2019. – GRAD SLATINA
11/10/2019
Program u sklopu 25. međunarodnog glazbenog festivala DMK započeo izložbom Marcela Bačića „Crtovlje“
11/10/2019

VI. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19″.

VI. Izmjenjena Dokumentacija nabavi dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske kao i na poveznici ispod.