Usvojen rebalans proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu(9)
16.10.2015.
Javni poziv za “Slatinsku košaricu”
16.10.2015.

Usvojen rebalans proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu

U petak, 16. listopada, pod predsjedanjem Ana-Marije Petin, u Virovitici je održana 9. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije.
U prvom dijelu sjednice, tijekom Aktualnog sata, župan Tomislav Tolušić te ravnatelji županijskih ustanova i pročelnici upravnih odjela, odgovarali su na pitanja klubova vijećnika, kao i ona pojedinačna. Riječi je bilo o provedi mjera Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 na području županije, posljedicama Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15) koji će se početi primjenjivati od 1. siječnja 2016. godine, a temeljem kojega će Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije u 2016. godini ostati bez 1.6 milijuna kuna prihoda, o tijeku postupaka legalizacije, projektima energetske obnove javnih ustanova na području županije… Župan Tomislav Tolušić osvrnuo se i na mini poreznu reformu Vlade Zorana Milanovića zahvaljujući kojoj je Virovitičko-podravska županija izgubila preko 20 milijuna kuna, a što direktno znači manje novca za ulaganje u osnovne usluge koje su iznimnog značaja za standard života lokalnog stanovništva. Jedna od najvažnijih točaka dnevnog reda bila je rebalans proračuna za 2015. godinu, a na temelju kojeg se planirani prihodi i primici, odnosno  rashodi i izdaci povećavaju za 3.900.000,00 kuna – sa 144.255.000,00 kuna na 148.155.000,00  kuna.

Sjednici su prisustvovali, uz predsjednicu Županijske skupštine Ana-Mariju Petin i potpredsjednike Skupštine Matu Bubaša i Davora Butorca, župan Tomislav Tolušić, zamjenici župana Sanja Bošnjak, Zdravko Dijaković i Igor Pavković, ravnatelji županijskih ustanova te pročelnici upravnih odjela. Usvojene su sve točke Dnevnog reda koje su glasile redom:

1. Ovjera zapisnika sa 8. sjednice Županijske skupštine,
2. Razmatranje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za
razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine,
3. Razmatranje prijedloga 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu,
4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i drugim pravima iz radnog odnosa župana i zamjenika župana Virovitičko-podravske županije,
5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Virovitičko-podravske županije,
6. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,
7. Razmatranje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1.1- 30.6.2015.,
8. Informacija o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka proračuna gradova i općina na području Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu,
9. Izvješće o stanju u gospodarstvu i poljoprivredi na području Virovitičko-podravske županije,
10. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu,
11. Izvješće o radu Opće bolnice Virovitica u 2014. godini,
12. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu,
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na promjenu naziva Osnovne škole Gradina Područne škole Brezovica,
14. Donošenje Rješenja o davanju suglasnosti na prijenos nekretnina OŠ Voćin,
15. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru dva člana Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica,
16. Donošenje Rješenja o razrješenju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (Vera Jakupec),
17. Donošenje Rješenja o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača,
18. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na dopune Statuta Osnovne škole August Cesarec Špišić Bukovica,
19. Razmatranje prijedloga Dopune Master plana turizma Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2009. – 2019. godine. (www.vpz.hr)

no images were found

Skip to content