Uspjeh Vidre: Ministarstvo regionalnoga razvoja sufinancirat će pripremu 7 projekata s područja VPŽ

Poduzetnici sudjelovali na seminaru o novom Zakonu o PDV-u koji je održan u organizaciji Poduzetničkog inkubatora
11.10.2013.
Dani kruha u Osnovnoj školi Josipa Kozarca
11.10.2013.
Poduzetnici sudjelovali na seminaru o novom Zakonu o PDV-u koji je održan u organizaciji Poduzetničkog inkubatora
11.10.2013.
Dani kruha u Osnovnoj školi Josipa Kozarca
11.10.2013.

Uspjeh Vidre: Ministarstvo regionalnoga razvoja sufinancirat će pripremu 7 projekata s područja VPŽ

Regionalni koordinator Razvojna agencija VIDRA zaprimila je Odluku Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o odabiru projekata za Potprogram II “Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima”, iz Programa pripreme i provedbe projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2013. godinu.

Ministarstvo će sufinancirati sljedeće projekte pripreme i izrade projektne dokumentacije jedinica lokalne samouprave I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti (potpomognuta područja) s područja naše županije:
1. Općina Suhopolje: Hospicij u Cabuni
2. Općina Špišić Bukovica: Izgradnja PŠ Bušetina pri OŠ A. Cesarca Špišić Bukovica
3. Općina Pitomača: Preradovićeva kuća – dom pjesnika i umjetnika
4. Općina Nova Bukovica: Izgradnja doma zdravlja i dječjeg vrtića u naselju Nova Bukovica
5. Općina Voćin: Sportski centar
6. Općina Pitomača: Zavičajni muzej i galerija Pitomača
7. Općina Voćin: Kongresno-kulturni centar

Korisnici odobrenih sredstava pravovremeno će biti obaviješteni o terminu i načinu potpisivanja ugovora o sufinanciranju. (ravidra.hr)

Skip to content