Usmeno javno nadmetanje za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine

Skip to content