USMENO JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine

OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Turbina 2
18.04.2013.
OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju za prodaju poslovnih i uredskih prostora u zgradi Starog…
18.04.2013.
OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Turbina 2
18.04.2013.
OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju za prodaju poslovnih i uredskih prostora u zgradi Starog…
18.04.2013.

USMENO JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine

Oglašavaju  se na prodaju građevinske čestice  i to:

 

a) k.č. broj 5555/23, k.o P. Slatina, površine 853 m2, upisano u z.k.ul. broj 4801, u ulici F. Kuhača u Slatini,  u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište, prodaje se po početnoj cijeni  od  28.149,00  kn,

 

b)  k.č. broj 5500/38, k.o. P. Slatina, površine 953 m2, upisano u z.k.ul. broj 4801,  u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u Ulici F. Kuhača u Slatini, prodaje se po početnoj cijeni  od 31.449,00  kuna.

Preuzmi PDF…

Skip to content