UDRUGE

Natječaji za udruge

04/01/2019

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2019. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]
04/01/2019

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2019. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]
09/03/2018

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga za 2018. godinu

Gradonačelnik grada Slatine Denis Ostrošić donio je Odluku  o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga za 2018. godinu. Odluku možete preuzeti u […]
08/01/2018

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture  za 2018.godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]