Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2024. godinu

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2024. godinu
26.01.2024.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2024. godinu
26.01.2024.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2024. godinu
26.01.2024.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2024. godinu
26.01.2024.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2024. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2024. godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2024. godinu, dana 26. siječnja 2024. godine objavljuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2024. godinu.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail gradska.uprava@slatina.hr.

Natječajnu dokumentaciju u kompletu možete preuzeti klikom na poveznicu ispod u .zip formatu:

Dokumentacija koju sadržava ZIP datoteka sastoji se od:

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac za prijavu – OPU
  4. Obrazac proračuna – PRU
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o partnerstvu
  7. Obrazac opisnog izvješća
  8. Obrazac financijskog izvješća

 

Skip to content