U VPŽ planira se izgradnja Centra za pokretanje i razvoj inovativnih poduzeća

U ožujku i travnju novi IPARD natječaji
17.03.2014.
Knjiga ”Slučaj Perković” predstavljen u Slatini
17.03.2014.
U ožujku i travnju novi IPARD natječaji
17.03.2014.
Knjiga ”Slučaj Perković” predstavljen u Slatini
17.03.2014.

U VPŽ planira se izgradnja Centra za pokretanje i razvoj inovativnih poduzeća

Projekt vrijedan 16 milijuna kuna prijavljen je za sredstva iz EU fondova, a pružat će usluge poduzetnicima početnicima za razvoj inovativnih poduzetničkih pothvata

SMART city Centar za pokretanje i razvoj inovativnih poduzeća projekt je vrijedan 16,5 milijuna kuna čiji je nositelj Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije, a koji je Razvojna agencija VIDRA pripremila i prijavila na prvi natječaj iz strukturnih fondova u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost, koji je namijenjen upravo za takav tip potpornih institucija za poduzetništvo.

SMART city je inicijativa koja je svojevrsni nastavak projekta E-nkubator sa i bez zidova koji je realiziran iz fondova Europske Unije u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje se ovi projekti nadopunjuju. SMART city je usmjeren na podršku poduzetnicima početnicima kroz moderan program za razvoj inovativnih poduzetničkih pothvata, stručnu podršku vrhunskih mentora i financijsku podršku kroz osnivanje županijskog fonda za dodjelu darovnica start-up poduzećima, dok je E-nkubator sa i bez zidova usmjeren na podršku kroz program pružanja usluga poslovnog prostora za poduzetnike početnike kroz razdoblje od tri do pet godina.

Ideju za pripremu ovakvog projekta Razvojna agencija VIDRA dobila je upravo zbog potrebe rješavanja niza problema s kojima se suočava gospodarstvo u Virovitičko-podravskoj županiji s naglaskom na poticanje inovacija kao ključnog pokazatelja konkurentnosti gospodarstva. Provedbom ovog projekta Virovitičko-podravska županija kao i šira regija dobiti će potpornu instituciju koja će doprinijeti pokretanju inovativnih poduzeća s visokom dodanom vrijednošću, stvaranju zapošljavanja, a posebno mladih visoko obrazovanih osoba.

SMART city planira se izgraditi u neposrednoj blizini Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici što će kod studenata stvoriti svijest o važnosti inovacija za gospodarstvo, ali i potaknuti ih na pokretanje vlastitih poduzetničkih pothvata temeljenih na inovacijama. Osim izgradnje i opremanja kroz provedbu projekta SMART city će se kroz suradnju privatnog, javnog i znanstvenog sektora pripremiti strateški okvir za pokretanje i razvoj inovativnih start-up poduzeća, identificirati nove inovativne poduzetničke projekte, započeti s provedbom programa start-up akceleracije, te poticati inovativni način razmišljanja u poduzetništvu. Osim toga kroz projekt će se u suradnji s projektnim parterom Poslovno-inovacijskom agencijom BICRO izraditi baza patenata spremnih za licenciranje lokalnim start-up poduzećima.

„SMART city Centar za pokretanje i razvoj inovativnih poduzeća projekt je čija će provedba značajno doprinijeti gospodarskom rastu naše županije, ali i šire regije i to kroz vrhunski program akceleracije start-up poduzeća. Inspirativno okruženje u SMART city-ju 😉 omogućit će pretvaranje inovativnih ideja u poduzetničke pothvate i u prve dvije godine osigurati zapošljavanje minimalno 32 osobe kao i pokretanje 20-ak start-up poduzeća“, naglasila je ravnateljica VIDRE Natalija Havidić.

O NAMA – ravidra.hr; facebook.com/AgencijaVIDRA

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije ostvaruje svoju misiju prepoznavanjem lokalnih preduvjeta za ekonomski razvoj, priprema i provodi razvojne projekte koji jačaju konkurentnost gospodarstva i potiču ruralni i regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i šire regije. Od 2008. godine, kada je osnovana VIDRA, provedeno je ukupno 40 projekata u vrijednosti od 15 milijuna eura. Predsjednik Upravnog vijeća Razvojne agencije VIDRA je župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić, a ravnateljica je Natalija Havidić. (ravidra.hr)

Skip to content