U VPŽ obilježeno više od 600 kilometara biciklističkih staza

Raspored projekcija filmskih hitova u POU Slatina
30.12.2014.
Gradonačelnik Ivan Roštaš na sjednici Skupštine UO Slatina
30.12.2014.
Raspored projekcija filmskih hitova u POU Slatina
30.12.2014.
Gradonačelnik Ivan Roštaš na sjednici Skupštine UO Slatina
30.12.2014.

U VPŽ obilježeno više od 600 kilometara biciklističkih staza

Zahvaljujući EU projektima IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska, Virovitičko-podravska županija postaje središte biciklističkog turizma kontinentalnog dijela Hrvatske. Provedbom projekata „Drava4Enjoy“ i „Biciklističke staze uz Dravu“ na području županije označeno je preko 600 kilometara biciklističkih staza.

U sklopu prekograničnog projekta “Doživite i uživajte u dravskoj nizini biciklom”, čiji je nositelj Županija, kao glavna aktivnost se isticala obnova kurije Janković u Kapeli Dvoru. Projekt akronima “Drava4Enjoy” najveći je projekt u Trećem pozivu za prijavu projekata za financiranje bespovratnim EU sredstvima iz IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska te je ujedno i najveći projekt turističke infrastrukture cijelog Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013. Vrijednost projekta iznosi 2.115.972,33 eura, a ukupni iznos EU sufinanciranja je 1.798.575,23 eura. Partneri na projektu su Grad Szentlorinc i Razvojna agencija VIDRA.

“Razvoj biciklističkih staza u svrhu promocije biciklističkog turizma na području Somogy županije i Virovitičko-podravske županije” je, uz ”Drava4Enjoy”, drugi projekt koji se provodi na području županije vezano uz razvoj biciklizma. Nositelj projekta su Mađarske vode južnog Zadunavlja, a partneri su VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i Hrvatske vode Osijek.

Projekt akronima „Biciklističke staze uz Dravu“ jedan od najvećih projekata ovog tipa na području Hrvatske te je važna dionica dviju najpoznatijih i najznačajnijih europskih biciklističkih trasa, Dravske biciklističke rute i rute Eurovelo 13 – rute „Željezne zavjese“. Ukupna vrijednost projekta je 1.634.192 eura, a za područje Virovitičko-podravske županije predviđen je iznos od 880.133 eura.

Provedba projekta „Biciklističke staze uz Dravu“, kao i provedba projekta „Drava4Enjoy“, započela je u travnju 2013., a projekti su privedeni kraju u studenom 2014. godine. U 20 mjeseci provedbe ostvareni su svi zadani ciljevi.

U sklopu navedenih projekata označeno je preko 600 kilometara biciklističkih staza, postavljene su info table s kartama kako bi biciklisti imali na raspolaganju pregled biciklističkih staza Virovitičko-podravske županije s informacijama o turističkim atrakcijama na rutama, a izrađena je i GPS aplikacija koja je dostupna svima. Biciklisti će se imati prilike odmoriti na tri lokacije i pritom uživati u ponudi obližnjih turističkih objekata.

Dovršetkom projekata „Drava4Enjoy“ i „Biciklističke staze uz Dravu“, upotpunjene su prirodne ljepote Virovitičko-podravske županije, što bi trebalo doprinijeti razvoju razvoju turizma kontinentalnog dijela Hrvatske, kao i pozicioniranju županije u razvoju biciklizma. (vpz.hr)

Bicycle-route-along-Drava---1

 

Skip to content