U Visokoj školi Virovitica održana specijalistička radionica: ‘Kako izraditi CBA analizu’

Domaći i strani stručnjaci jednoglasni: Decentralizacija je nužna za gospodarski rast i bolji život građana
24.09.2015.
OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina u Ulici Vladimira Nazora u Slatini
25.09.2015.

U Visokoj školi Virovitica održana specijalistička radionica: ‘Kako izraditi CBA analizu’

U prostorijama Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici održana je 23. i 24. rujna specijalistička radionica naziva “Kako izraditi CBA analizu (analizu troškova i koristi)“. Na radionici su sudjelovali djelatnici VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Osnovni cilj radionice bio je upoznati polaznike s metodološkim okvirima, sadržajnim sastavnicama te procesom izrade CBA (cost-benefit) analize, kao ključnog dokumenta na osnovi kojega evaluator (Europska komisija ili nacionalna akreditirana institucija) vrednuje prihvatljivost projekata i donosi odluku o njihovom sufinanciranje sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova EU.

Kako bi se što uspješnije iskoristile dostupne financijske potpore, potrebno je pripremiti složenu projektnu dokumentaciju. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodivosti te analiza koristi i troškova, u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se demonstrira njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova.

Edukaciju su održali Tomislav Barbarić i Dragan Makarijevski.

Provedba programa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu sufinancira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. (www.vpz.hr)

 

 

Skip to content