U utorak 29. kolovoza održat će se 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Održan prvi sastanak koordinacijskog odbora Akcije “Gradovi-općine prijatelji djece, grad Slatina prijatelj djece”
23.08.2017.
Gradska razvojna agencija Slatine održala savjetovanje poduzetnicima o HAMAG-BICRO zajmovima
24.08.2017.

U utorak 29. kolovoza održat će se 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao je 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slatine koja će se održati u utorak 29. kolovoza s početkom u 16 sati u dvorani Hrvatskog doma u Slatini, Braće Radića 4. Dnevni red sjednice je sljedeći:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 29. lipnja 2017. godine, 
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2016. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine iz 2016. godine u 2017. godini,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu potraživanja i otpisu udjela u trgovačkim društvima,
 6. Razmatranje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2017. godinu,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2017. godini,
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2017. godini,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2017. godini,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2017. godini,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2017. godinu
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o gradskim porezima,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje predškolskih programa u Dječjem vrtiću „Zeko“ Slatina,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o stipendiji Grada Slatine,
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg Gradskog vijeća Grada Slatine,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja 1. rujna – Dana Grada i 720. obljetnice prvog pisanog spomena imena Slatine,
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o uključivanju Grada Slatine u program „LEADER“ i osnivanje Udruge Lokalna akcijska grupa (LAG),
 19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru nositelja projekta i davanju suglasnosti za provedbu postupka odabira privatnog partnera i kandidature projekta razvoja i izgradnje širokopojasne infrastrukture na području „Slatina“ za dobivanje EU sredstva
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Slatine za 2017. godinu,
 21. Izbor dva člana Povjerenstva za dodjelu stipendija,
 22. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content