VPŽ najbolja u Hrvatskoj prema rezultatima poslovanja
29.04.2013.
Radovi na vanjskom oltaru župe bl. Ivana Merza
29.04.2013.
VPŽ najbolja u Hrvatskoj prema rezultatima poslovanja
29.04.2013.
Radovi na vanjskom oltaru župe bl. Ivana Merza
29.04.2013.

U tijeku prijave za tečaj stranih jezika u POU Slatina

Grad Slatina i Pučko otvoreno učilište Slatina pridaju veliku važnost obrazovanju i usavršavanju građana, tim povodom organiziraju i tečajeve stranih jezika. U skladu s tim, te zbog velikog interesa polaznika za strane jezike POU Slatina objavilo je oglas za upise u Malu školu stranih jezika. Prema tome održat će se verificirani tečajevi engleskog i njemačkog jezika prema referentnom okviru za jezike: A1 (pripremni stupanj), A2 (temeljni stupanj), B1 (prijelazni stupanj), B2 (samostalni stupanj),C1 (napredni stupanj) i C2 (vrsni stupanj). Cijena tečaja za minimalnu skupinu od 10 polaznika iznosi:
A1 – 140 sati – 2.200,00 kuna;
A2 – 140 sati – 2.200,00 kuna;
B1 – 280 sati – 3.500,00 kuna;
B2 – 140 sati – 2.200,00 kuna;
C1 – 140 sati – 2.200,00 kuna;
C2 – 140 sati – 2.200,00 kuna.

Ukoliko polaznik odmah želi polagati stupanj od A2 do C2, a nije stekao svjedodžbu prethodnog stupnja prema Pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, potrebno je položiti test prethodnoga stupnja čija je cijena 1.000,00 kuna. Prijave i upisi odvijat će se do 1. listopada 2013. godine. (slatina.hr)

Skip to content