U Slatini kreće novi ciklus ulaganja u proširenje poduzetničkih zona i primjena poticajnih mjera za razvoj poduzetništva

JAVNI POZIV za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2019. godine
29/05/2019
GRAS ZA VAS! – slatinski poduzetnici spremni za samostalno „Pisanje poslovnog plana“
29/05/2019

U Slatini kreće novi ciklus ulaganja u proširenje poduzetničkih zona i primjena poticajnih mjera za razvoj poduzetništva

Sukladno Strategiji razvoja Grada Slatine za razdoblje od 2016. do 2020. godine, jedan od glavnih ciljeva je razvijanje poduzetničke klime i konkurentnog gospodarstva.
Budući da je dio grada Slatine namijenjen upravo za razvoj gospodarstva pod nazivom „Turbina“ i obuhvaća poduzetničke zone Turbina 1, 2 i 3, koje se nastavljaju jedna na drugu, a na tragu ispunjenja navedenog cilja, postupno se nastavlja njihovo punjenje i opremanje.

Dobivanjem Odluke Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, od 24. svibnja ove godine, o dodjeli 9,77 milijuna kuna EU sredstava za ulaganje u projekt „Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu Poduzetničke zone Turbina 2 u Slatini“ nastavlja se širenje već aktivne Poduzetničke zone Turbina 2, čime je obuhvaćeno kompletno uređenje koridora nerazvrstanih cesta duljine 2,1 km  i stvaranje uvjeta za privlačenje novih investicija.

Kako bi se omogućila daljnja izgradnja gospodarskih kapaciteta potrebno je otvoriti direktni ulaz sa slatinske obilaznice na državnoj cesti D2 u spomenutu zonu Turbina 2, smještenu južno od obilaznice, i u zonu Turbina 3, smještenu sjeverno od obilaznice, što će se riješiti izgradnjom raskrižja u obliku kružnog toka na državnoj cesti D2 na navedenoj lokaciji priključka zona Turbina 2 i 3.
U Planu nabave Hrvatskih cesta planirano je ugovaranje radova u III. tromjesečju ove godine, vrijednosti 4,2 mil. kn.

Osim toga, ove 2019. godine započinje i komunalno opremanje nove zone Turbina 3, koja se prostire na neizgrađenoj površini od 23 ha. Za izgradnju pristupne ulazne ceste u zoni Turbina 3 osigurano je 400.00,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2019. godini. Ulazna cesta duljine je 220 m, a ukupna vrijednost ulaganja procijenjena je na 1,1 milijun kuna.

Spomenutim projektima planirano je rješenje nedovršenosti prometne infrastrukture poduzetničkih zona što će u konačnici omogućiti korištenje preostalih dijelova poduzetničkih zona koji do sada nisu bili prometno povezani i, posljedično tome, još uvijek neiskorišteni, a uređenje prometne infrastrukture početni je preduvjet poduzetnicima za realizaciju njihovih investicijskih projekata.

Isto tako, Gradsko vijeće Grada Slatine na sjednici održanoj u ožujku ove godine, usvojilo je Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 3/2019) sa svrhom stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Slatine.
Ovim mjerama obuhvaćeno je pet područja i to: Poticanje investicija u Poduzetničkim zonama Grada Slatine i svim građevinskim zonama Grada Slatine, zatim Jačanje konkurentnosti poduzetnika, Obrazovanje i informiranje u poduzetništvu, Financiranje poduzetništva i Razvoj poljoprivredne proizvodnje (voćarstvo i povrtlarstvo).
(www.radioslatina.hr)