U Slatini kreće novi ciklus ulaganja u proširenje poduzetničkih zona i primjena poticajnih mjera za razvoj poduzetništva

JAVNI POZIV za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2019. godine
29.05.2019.
GRAS ZA VAS! – slatinski poduzetnici spremni za samostalno „Pisanje poslovnog plana“
29.05.2019.

U Slatini kreće novi ciklus ulaganja u proširenje poduzetničkih zona i primjena poticajnih mjera za razvoj poduzetništva

Sukladno Strategiji razvoja Grada Slatine za razdoblje od 2016. do 2020. godine, jedan od glavnih ciljeva je razvijanje poduzetničke klime i konkurentnog gospodarstva.
Budući da je dio grada Slatine namijenjen upravo za razvoj gospodarstva pod nazivom „Turbina“ i obuhvaća poduzetničke zone Turbina 1, 2 i 3, koje se nastavljaju jedna na drugu, a na tragu ispunjenja navedenog cilja, postupno se nastavlja njihovo punjenje i opremanje.

Dobivanjem Odluke Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, od 24. svibnja ove godine, o dodjeli 9,77 milijuna kuna EU sredstava za ulaganje u projekt „Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu Poduzetničke zone Turbina 2 u Slatini“ nastavlja se širenje već aktivne Poduzetničke zone Turbina 2, čime je obuhvaćeno kompletno uređenje koridora nerazvrstanih cesta duljine 2,1 km  i stvaranje uvjeta za privlačenje novih investicija.

Kako bi se omogućila daljnja izgradnja gospodarskih kapaciteta potrebno je otvoriti direktni ulaz sa slatinske obilaznice na državnoj cesti D2 u spomenutu zonu Turbina 2, smještenu južno od obilaznice, i u zonu Turbina 3, smještenu sjeverno od obilaznice, što će se riješiti izgradnjom raskrižja u obliku kružnog toka na državnoj cesti D2 na navedenoj lokaciji priključka zona Turbina 2 i 3.
U Planu nabave Hrvatskih cesta planirano je ugovaranje radova u III. tromjesečju ove godine, vrijednosti 4,2 mil. kn.

Osim toga, ove 2019. godine započinje i komunalno opremanje nove zone Turbina 3, koja se prostire na neizgrađenoj površini od 23 ha. Za izgradnju pristupne ulazne ceste u zoni Turbina 3 osigurano je 400.00,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2019. godini. Ulazna cesta duljine je 220 m, a ukupna vrijednost ulaganja procijenjena je na 1,1 milijun kuna.

Spomenutim projektima planirano je rješenje nedovršenosti prometne infrastrukture poduzetničkih zona što će u konačnici omogućiti korištenje preostalih dijelova poduzetničkih zona koji do sada nisu bili prometno povezani i, posljedično tome, još uvijek neiskorišteni, a uređenje prometne infrastrukture početni je preduvjet poduzetnicima za realizaciju njihovih investicijskih projekata.

Isto tako, Gradsko vijeće Grada Slatine na sjednici održanoj u ožujku ove godine, usvojilo je Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 3/2019) sa svrhom stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Slatine.
Ovim mjerama obuhvaćeno je pet područja i to: Poticanje investicija u Poduzetničkim zonama Grada Slatine i svim građevinskim zonama Grada Slatine, zatim Jačanje konkurentnosti poduzetnika, Obrazovanje i informiranje u poduzetništvu, Financiranje poduzetništva i Razvoj poljoprivredne proizvodnje (voćarstvo i povrtlarstvo).
(www.radioslatina.hr)

Skip to content